presentatie

Ik geef vaak en graag presentaties, maar meestal gebeurt dat in een reguliere onderwijssetting. De presentaties die in een andere vorm, voor een groter of ander publiek zijn gegeven, worden hieronder kort beschreven. Klik op de link om een uitgebreidere beschrijving te zien of om de presentatie te downloaden.

 

  • Javascript Frameworks Op 6 en 7 maart 2018 was het Nederlands InformaticaOnderwijsContres in Leeuwarden. Ik hield daar een praatje over Javascript Frameworks, waarbij ik inging op de vraag of hier sprake was van wildgroei of van gezonde diversiteit. Om dit praatje goed te funderen had ik vanuit verschillende bronnen een boel data verzameld en die met elkaar in ...
  • Resultaten uit het verleden … Dinsdag 26 januari 2016 werd de Hanze Research Dag gehouden, met als thema onderzoeksmethoden. Samen met collega Kees Mosselman hield ik hier een korte workshop (vijf kwartier) over historisch onderzoek. Samen met de aanwezigen gingen we tijdens deze workshop in op de vraag of hedendaagse situaties hun parallel hebben in de geschiedenis en of we, ...
  • The Cloud Tijdens een bijeenkomst van de Groningse Hoby Computer Club (ja die bestaan nog en is zelfs behoorlijk actief) hield ik twee flitscolleges over the cloud. Het was een leuke bijeenkomst in een beetje rare omgeving (Staples, wat een grote winkel met kantoorbenodigdheden is). Ik begin het verhaal met duidelijk te maken dat the cloud eigenlijk helemaal ...
  • On the Aestheticization of Quotidian Life Lectoraat Kunst en Samenleving 5 juni 2015; Groningen Het onderwerp van het Energize Festival 2015 was The Value of Waste. In dat kader dacht ik dat het aardig zou zijn een praatje te houden waarin ik aangeef dat het verspillen van tijd eigenlijk heel waardevol is; het gaat in het menselijk leven om het vinden van ...
  • Ruby in Higher Education Groningen.rb meetup 26 mei 2015; Groningen Deze presentatie heb ik gehouden voor een Rubby-meetup in Groningen: een klein groepje van Ruby-enthousiastelingen die in de regel elke maand bij elkaar komt om te spreken over deze programmeertaal en het Rails-framework dat er min of meer mee verbonden is. Meestal is het redelijk technisch, maar de organisatie had ...
  • Artists and Designers as Agents of Change PIN-C 18 mei 2015; Den Haag Presentatie van een artikel met dezelfde titel. Ik begin deze presentatie met een voorbeeld van een gefaalde verandering om aan te tonen dat andere, radicale en creatieve manieren van denken noodzakelijk zijn om goede veranderingen door te voeren. Vervolgens beschrijf ik twee processen waarin studenten uit de creatieve sector intensief ...
  • De Programmeur als Kunstenaar NIOC 24 april 2015; Enschede In deze presentatie breek ik een lans voor de gedachte dat het dagelijks werk van de software-engineer zich beter laat vergelijken met dat van een (autonoom) kunstenaar dan dat van een (eenvoudige) ambachtsman. Ik doe dat aan de hand van een viertal eigenschappen: persoonlijkheid, schoonheid, onzichtbaarheid en werkwijze. Net als schilders ...
  • Hoe de ware wereld tenslotte tot kunstwerk werd Evaluatie Kenniskring Kunst en Samenleving, 24 maart 2015; Groningen Voor de evaluatie van de kenniskring presenteerde ik het wat, het hoe en het waarom van mijn onderzoek dat ik voor deze zelfde kenniskring aan het uitvoeren ben. Ik beschrijf in het kort Heideggers opvatting van het onverborgene en de verschillende manieren waarop kunstwerken en techniek iets ...
  • Functioneel programmeren in Java 8 HBO-I ontwikkeldag 24 maart 2015; Groningen (in samenwerking met Johan Blok) Deze presentatie gaat in op het nieuwe functionele programmeren dat in Java 8 is ge├»ntroduceerd. Er wordt kort stilgestaan bij lambda-calculus in het algemeen en de manier waarop dit in Java is verwerkt in het bijzonder. De nieuwe syntax komt even aan bod, waarna er ...
  • l’Histoire d’I Introductiecollege over internet, 14 april 2014; Groningen Een korte, zevenmijlslaarzen introductie in hedendaagse technieken en communicatiemiddelen. Ik bespreek hierin de ontstaansgeschiedenis van communicatie op afstand, waarbij ik begin bij de werking van de Semafoor ten tijde van de Franse Revolutie. Ik leg hierbij de nadruk op het systeem van het protocolleren van communicatie door een systeem ...