De blogs op deze site zijn geschreven om enige structuur aan te brengen in de grote hoeveel literatuur, experimenten en gedachten die bestaan op het grensvlak van kunst, techniek en filosofie. In zeshonderd tot duizend woorden komt in elke blog een specifiek en afgebakend deelonderwerp uit dit domein naar voren. Soms vormen meerdere blogs één geheel; die worden dan als een soort feuilleton opgesteld. Het zijn geen wetenschappelijke artikelen of definitieve ideeën, maar meer etudes philosophique (vandaar de nummering). Elke blog wordt afgesloten met een sectie waarin naar de aan de blog ten grondslag liggende literatuur wordt verwezen.

De blogs vormen de verkennende schermutselingen voor het boek dat ik aan het schrijven ben (en waarvan hier een samenvatting te vinden is). Maar behalve dat worden ze ook ingezet om kennis te delen, ideeën op te wekken, tot nadenken uit te dagen of om reacties op te wekken: in die zin zijn het ook een soort filosofische RFC’s. Reacties zijn dan ook meer dan welkom.

Behalve deze wijsgerige teksten heb ik ook een sectie met opiniestukken, eentje waarin ik samenvattingen geef van presentaties die ik heb gehouden en een meer technische sectie.

Dit alles is geschreven door Bart Barnard, van wie hier een CV te vinden is.