Curriculum HBO-ICT

Major software engineering

In het onderstaand overzicht worden de vakken weergegeven waar ik momenteel bij betrokken ben.

jaar
blok1
blok2
blok3
blok4
1
web programming (databases, php)
Java
Interaction Design, Human Computer Interaction
Databases
2
Python
Design Patterns, Algoritmen en datastructuren
Web programming, python, javascript. nosql
3
Stagebegeleiding
Stagebegeleiding
Minor Art & Technology
Minor Art & Technology
4
Web programming, JavaScript (Angular, React), projectmanagement, Software kwaliteit
CI/CD. Machine Learning,
afstudeerbegeleiding
afstudeerbegeleiding