Curriculum HBO-ICT

Major software engineering

In het onderstaand overzicht worden de vakken weergegeven waar ik momenteel bij betrokken ben.

jaar
blok1
blok2
blok3
blok4
1
web programming (databases, php)
Java
Interaction Design, Human Computer Interaction
Databases
2
Python
Design Patterns, Algoritmen en datastructuren
Front-end development (TypeScript, Javascript)
3
Stagebegeleiding
Stagebegeleiding
4
Machine Learning
CI/CD.
afstudeerbegeleiding
afstudeerbegeleiding