Introductiecollege over internet, 14 april 2014; Groningen
Een korte, zevenmijlslaarzen introductie in hedendaagse technieken en communicatiemiddelen. Ik bespreek hierin de ontstaansgeschiedenis van communicatie op afstand, waarbij ik begin bij de werking van de Semafoor ten tijde van de Franse Revolutie. Ik leg hierbij de nadruk op het systeem van het protocolleren van communicatie door een systeem dat zowel aan de ontvangende kant en aan de verzendende kant moet worden geaccepteerd en begrepen. Ook het bedenken en versturen van meta-data is een ontwikkeling die hierbij van groot belang is geweest.

Via het Morse-alfabet en de telegraaflijnen kom ik uit op de telex, die al een groot aantal van de moderne protocollen in zich herbergt. Vervolgens spring ik door naar het ARPA-net waarbij ik een voorschot neem op de documentaire The Heralds of Resource Sharing (die een inherent onderdeel vormt van mijn onderwijs in de informatica). Tenslotte bespreek ik de ontwikkeling van het WWW door Tim Berners-Lee.

Download pdf