HBO-I ontwikkeldag 24 maart 2015; Groningen (in samenwerking met Johan Blok)
Deze presentatie gaat in op het nieuwe functionele programmeren dat in Java 8 is geïntroduceerd. Er wordt kort stilgestaan bij lambda-calculus in het algemeen en de manier waarop dit in Java is verwerkt in het bijzonder. De nieuwe syntax komt even aan bod, waarna er dieper op een aantal belangrijker zaken wordt ingegaan. Specifiek gaan we hier in op Streams, Predicates en Type Inference. Deze presentatie is ondersteunend aan de practicumopdrachten die op bitbucket staan.

Download pdf