Lectoraat Kunst en Samenleving 5 juni 2015; Groningen
Het onderwerp van het Energize Festival 2015 was The Value of Waste. In dat kader dacht ik dat het aardig zou zijn een praatje te houden waarin ik aangeef dat het verspillen van tijd eigenlijk heel waardevol is; het gaat in het menselijk leven om het vinden van betekenissen in het dagelijks leven, hetgeen inhoudt dat we ons meer open moeten stellen voor de zaken die we niet met logica of onze reden kunnen (of moeten willen) verklaren.

In deze presentatie geef ik aan dat deze manier van in de wereld zijn feitelijk het grootste deel van ons bestaan de norm is geweest, en dat pas in de Renaissance hier een breuk mee is ontstaan. Sinds die tijd is het alleen de rede die aanspaak mag maken op waarheid en zijn schoonheid en het goede naar de marge van het alledaagse verdreven. Nadat ik dit proces heb beschreven, beschrijf ik de hedendaagse tendens (die kan worden teruggebracht tot het ontstaan van het impressionisme in de tweede helft van de negentiende eeuw) om in alles een esthetische ervaring, een beleving te vinden. Het is deze tendens die ik aanduid met het esthetiseren van het alledaagse leven.

download pdf