Onderwijs

Hieronder een korte omschrijving van de verschillende onderwijseenheden die ik de voorbije paar jaar heb mogen verzorgen. Dit is onderverdeeld in regulier onderwijs, irregulier onderwijs en kunstonderwijs.

Regulier onderwijs

Binnen het reguliere onderwijs werk ik in alle jaren aan een diversiteit van onderwerpen. Behalve het ontwikkelen van onderwijs geef ik ook in alle jaren practicumbegeleiding, projectbegeleiding en theoriecolleges (waarbij ik zowel traditionele hoorcolleges als meer hybride werkvormen gebruik).
OnderwijseenheidOmschrijvingGebruikte techniekenMijn inbreng
Jaar 1
Introductie programmeren De leerlijn Programmeren, die de vakken Programmeren I en II omvat, biedt een algemene introductie in informatica én programmeren. Het is een brede oriëntatie door middel van een verscheidenheid aan oefeningen en projecten waar eenvoudige maar ook meer abstracte concepten worden behandeld. Python, Anaconda Practicumbegeleiding en theorie uitleggen. Ik heb dit vak niet ontwikkeld.
Inleiding webtechnologie In deze module maken we kennis met webtechnologie. We bespreken html en css, en gebruiken uiteindelijk het Bootstrap-framework om de vormgeving van onze site eenvoudig professioneel te maken. Vervolgens gebruiken we de python-library Flask om websites interactiever te maken en aan te sluiten op een sqlite-database. Python, Flask, SQLAlchemy Practicumbegeleiding en theorie uitleggen. Dit vak heb ik voor een groot deel ontwikkeld.
Introductie databases en sql In deze module wordt de basis voor werken met databases gelegd. Er wordt toegelicht hoe je van een domein een (relationeel) model kunt ontwerpen, hoe (en waarom) je dit model kunt uitnormaliseren en hoe je data in dit model kunt bewerken en ondervragen. SQL; bij verschillende edities van dit thema is gebruik gemaakt van verschillende databases-engines: mysql, orace, firebird en sqlite. Theoriecolleges en practicumbegeleiding. Dit onderdeel is deels door mij ontwikkeld.
OOP met Java Deze module maakte gebruik van BlueJ om in studenten de basisbeginselen van object georiënteerd programmeren bij te brengen. Het geheel was verdeeld in twee delen, waarbij het eerste deel liep tot interfaces (H10 van het boek) en het tweede deel de rest van het boek behandelde.
In 2020/2021 is deze module vervangen door Introductie Programmeren.
Java, BlueJ Theoriecolleges, practicumbegeleiding. Het onderwijs volgde het boek, dus er wat weinig te ontwikkelen.
Human Computer Interaction In vier theoriecolleges werd studenten de beginselen van HCI bijgebracht. Hoewel dit op zich een heel vakgebied is, was het toch de overtuiging dat software engineers ook een zekere basiskennis hiervan moesten kennen. Het onderdeel werd afgetoetst met een portfolio, waarin studenten verschillende voorbeelden van goed en slecht interactie-ontwerp moesten laten zien en toelichten. Theoriecolleges geven; docenten begeleiden. Ik heb dit hele vak ontwikkeld.
Jaar 2
OOP met Java In navolging van Python in het eerste jaar gaan we in deze module in op het concept Object Georiënteerd programmeren. We behandelen klassen en objecten en bespreken de voor- en nadelen van een taal die in compile-time strikte getypeerd is. Java Practicumbegeleiding, projectbegeleiding; ik heb dit vak niet ontwikkeld.
Design Patterns In deze module gaan we in op algemene oplossingen voor veel voorkomende programmeerproblemen. We bespreken de oorsprong van design patterns en op welke manier je ze in kunt en moet zetten. Tevens passeert een flink aantal patterns de revue. Java Theoriecolleges, practicumbegeleiding; ik heb dit onderwijs deels ontwikkeld, met name behoorlijk wat voorbeeldcode geschreven.
Algoritmen en datastructuren Dit is het meest informatica-achtige onderdeel van de opleiding. We bespreken hier standaard-voorbeelden van algoritmen, de manier waarop je algoritmen met elkaar moet vergelijken (big-O) en hoe je algoritmen kunt optimaliseren. Tevens gaan we in op veel gebruikte data-structuren zoals Arrays, LinkedLists en ArrayLists. Tenslotte bespreken we heuristische algoritmen zoals A*. Java, Python Theoriecolleges en practicumbegeleiding. Ik heb dit vak deels ontwikkeld (met name theorielessen).
Web en mobiel In deze module gaan we in op webtechnologie, waarbij het ontwerpen en ontwikkelen van web-API's centraal staat. We bespreken de ontstaansgeschiedenis van deze technieken, de verschillen tussen de front- en backend en de verschillende manieren waarop je deze twee kunt laten samenwerken. Python, Flask, Javascript, TypeScript, angular, SQLAlchemy Theoriecolleges, projectbegeleiding, practicumbegeleiding; deze module is grotendeels door mij ontwikkeld.
Webtechnologie 3 In navolging van webtech 2 gaat deze module in op de frontend. We bespreken de voor- en nadelen van logica in de browser en de manier waarop je dit kunt realiseren en fine-tunen. Javascript, TypeScript, Lighthouse Deze module draait in 2021/22 voor het eerst en is volledig door mij ontwikkeld.
Jaar 3
stagenbegeleiding In jaar 3 zijn de studenten over het algemeen op stage en zien we ze niet in huis. Ik doe wel Stagebegeleiding, wat inhoudt dat ik gesprekken voer met de stageverlener, contact onderhoudt met de student en uiteindelijk het werk beoordeel.
Jaar 4
Machine learning In deze module onderzoeken we de theoretische basis van machine learning. We bespreken verschillende vormen van ML, de statistieken die daarbij horen en de manier waarop je ML-agoritmen kunt realiseren. Python, TensorFlow Theoriecolleges en practicumbegeleiding; ik heb deze volledige module ontwikkeld, inclusief opdrachten en een fraaie reader.

Irregulier onderwijs

Door mijn brede inzetbaarheid word ik ook regelmatig gevraagd lessen buiten het reguliere onderwijsprogramma te verzorgen. Dit betreft met name deeltijdonderwijs voor professionals, verzorgd door de IT Academy Noord Nederland. Binnen deze modules verzorg ik in de regel zowel de onderwijsontwikkeling als de didactische aanpak. Normaliter worden hier geen tentamens afgenomen, maar worden de modules afgerond met een individueel project, dat dan eveneens door mij begeleid en beoordeeld wordt.

OnderwijseenheidOmschrijvingGebruikte techniekenMijn inbreng
Leergang programmeren Gedurende dit traject leren deelnemers de achterliggende principes kennen van Computer Science. Daarnaast behandelen we hoe je hard- en/of software kunt programmeren Python, Java Theoriecolleges, practicumbegeleiding; dit onderwijs is deels door mij ontwikkeld.
Predictive Analytics Een onderdeel van de leergang Data Science, waarbij de nadruk ligt op voorspellende statistiek. Python, R Theoriecolleges en practicumbegeleiding; deze module is grotendeels door mij ontwikkeld.
Data Mining Onderdeel van de leergang Data Science waarbij de nadruk ligt op verschillende data mining concepten en fasen met focus op data analyse. Python, Weka Theoriecolleges en practicumbegeleiding; deze module is grotendeels door mij ontwikkeld.

Technologie en kunst

Wegens mijn achtergrond binnen het kunstonderwijs (HKU) ben ik al sinds 2012 betrokken bij Academie Minerva. Hier verzorg ik samen met een collega de minor Design, Art and Technology. Behalve de individuele en groepsbegeleiding verzorg ik hier met name het onderdeel Theory and Philosophy. Het onderwijsmateriaal dat ik daarvoor heb gemaakt is hier in te zien.

Vanuit die rol ben ik ook betrokken bij de University College Groningen, waar ik de module Art, Technology and Philosophy heb mogen verzorgen. Dit lijkt heel erg op het onderwerp van de minor zoals die hierboven beschreven is, alleen is het geheel een stuk academischer van opzet. Het onderwijsmateriaal dat ik daarvoor heb gemaakt is via deze link terug te vinden.