Resultaten uit het verleden …

Dinsdag 26 januari 2016 werd de Hanze Research Dag gehouden, met als thema onderzoeksmethoden. Samen met collega Kees Mosselman hield ik hier een korte workshop (vijf kwartier) over historisch onderzoek. Samen met de aanwezigen gingen we tijdens deze workshop in op de vraag of hedendaagse situaties hun parallel hebben in de geschiedenis en of we, mocht dat zo zijn, daar dan iets van konden leren.

Tijdens de korte inleiding op de workshop.

Tijdens de korte inleiding.

We begonnen de workshop met een korte inleiding. Eerst vertelden we iets over onszelf en waarom we op dit onderwerp gekomen waren, vervolgens lieten we een timeline zien waarin we de opzet van de workshop duidelijk maakte. We wilden met name bekijken of het betrekken van de historie van meerdere disciplines positieve invloed zou hebben op de kennisvermeerdering van ons eigen vakgebied.

Het was niet onze bedoeling alleen maar te praten: het publiek moest ook wat doen. We hadden bedacht dat de aanwezigen vanuit hun expertise een casuïstiek zouden aandragen die dan door andere aanwezigen vanuit de historie van hun vakgebied besproken zou worden. We hadden een klein maar gemêleerd gezelschap, dus de interdisciplinariteit die we zochten was wel gegarandeerd. De uitkomsten zouden vervolgens plenair worden teruggekoppeld.

Aan het eind van de workshop konden we concluderen dat een monodisciplinaire blik op het vakgebied gevaarlijk kan zijn: je loop het risico te denken dat jouw mening de waarheid is en dat je geen andere mening meer toelaat. Ook is het betrekken van (de historie van) andere vakgebieden noodzakelijk voor het verkrijgen van nieuwe inzichten en het handhaven van een kritische blik ten opzicht van je eigen onderzoek.

Deelnemers aan de workshop.

Deelnemers aan de workshop.

Download de pdf

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *