EP46: Wereld en aarde 2 – Wonen

In een artikel in de Frankfurter Allgemeine adresseert architect Christoph Mäckler de vraag waarom de oude steden zo veel mooier zijn dan alles wat de planners en architecten in de decennia na de tweede wereldoorlog hebben weten te bouwen. Wanneer we spreken over Parijs, Amsterdam of Barcelona, denken we aan de Boulevards, de grachtengordel of

EP42: Be Right Back

Be Right Back, de eerste aflevering van het tweede seizoen van de serie Black Mirror, handelt over het jonge echtpaar Martha en Ash dat onlangs verhuisd is naar het platteland. Ash is een typische moderne jongeman met een rijk online leven: hij controleert compulsief zijn telefoon en werkt Facebook-status en andere sociale media om de

EP41: Boston Dynamics

Boston Dynamics en AlphaGo Enige tijd geleden werd ik via Facebook geattendeerd op een filmpje van Boston Dynamics, een bedrijf dat al sinds 1992 bezig is met het maken van robots. In dit filmpje wordt hun nieuwste robot gepresenteerd en die is inderdaad behoorlijk indrukwekkend. Een duidelijk antropomorfe robot die door een heuvelachtig en besneeuwd

EP40: Göbekli Tepe

1. Grotschilderingen zoals we die in Lascaux tegenkomen zijn geen ‘kunstwerken’ in de hedendaagse zin van het woord. Zij vormen eerder een medium, een gebruiksvoorwerp om in contact te komen met de geestelijke wereld die zich weliswaar achter de onmiddellijk zintuiglijke ophoudt, maar daar fundamenteel mee verbonden blijft. Het is onwaarschijnlijk dat onze epipaleolithische voorouders

EP39: epipaleolitische kunst

Introductie Wanneer we kijken naar de materiële nalatenschap van onze prehistorische voorouders, valt op dat we daarin niet alleen gebruiksvoorwerpen terugvinden. Het zijn niet alleen potten en pannen, schilden en speren, of vuistbijlen en vuurplaatsen. Een groot (het grootste?) gedeelte van deze nalatenschap bestaat juist uit wat we heden ten dage ‘kunst’ zouden noemen: beelden,