De Rattenlijn

Philippe Sands: De Rattenlijn. Leugens, liefde en gerechtigheid op het pad van een Nazi-vluchteling. Uitgave van Spectrum (Amsterdam), 2020. Vertaald uit het Engels door George Pape.

Een zeer informatief en leesbaar boek, waarmee je in het leven duikt van een de nationaal-socialist Otto Wächter. Sands tekende zijn verhaal op naar aanleiding van (en op basis van) gesprekken met diens zoon, Horst Wächter, die zich bijzonder veel moeite getroost om zijn vaders naam te zuiveren. Dit alles levert een interessante chronologie op, waarbij een min of meer hedendaagse verhaallijn wordt verweven en afgewisseld met de jaren dertig en veertig.

Het boek is opgedeeld in vijf delen, waarbij het laatste deel gaat over de dood van Otto Wächter en de speurtocht die Sands heeft ondernomen om te achterhalen wat er exact is gebeurd in de laatste paar dagen van diens leven. Dit laatste deel lijkt voor mij persoonlijk te veel op een willekeurige ‘whodonnit’, en vond ik dan ook het minst interessant.

De tekst wordt vergezeld door een redelijk aantal foto’s, die helaas door de uitgever te klein zijn afgedrukt. Het ware beter geweest de uitgave te voorzien van een foto-katern, zoals gebruikelijker bij dergelijke geschiedenisboeken. Het is dan weer wel goed dat er een uitgebreid register is opgenomen, alsmede een overzicht van de belangrijkste personen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *