Mens en Dier

Boekbespreking Mens en Dier; de band tusssen ons en andere dieren. Maarten Reesink, Boom 2021. Dit boek kreeg ik van goede vrienden voor m’n verjaardag. Al sinds mijn jeugd ben ik ge├»nteresseerd in de verhouding tussen mensen en andere dieren, en veel van de klassieke literatuur hierover (Singer, Nussbaum, Saffran-Foer) heb ik ook al bestudeerd.