Theopoëzie

Boekbespreking: Peter Sloterdijk – Theopoëzie, de hemel tot spreken brengen. Boom 201. Oorsponkelijke titel: Dem Himmel sum Sprechen bringen. Über Theopoesie Over de auteur Moeten we Sloterdijk nog introduceren? De hogepriester van de hedendaagse Duitse filosofie. Intellectuele veelproducent met poëtische en literaire kwaliteiten. Hoogleraar filosofie en media-theorie aan de Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Persoonlijk