Javascript Frameworks

Op 6 en 7 maart 2018 was het Nederlands InformaticaOnderwijsContres in Leeuwarden. Ik hield daar een praatje over Javascript Frameworks, waarbij ik inging op de vraag of hier sprake was van wildgroei of van gezonde diversiteit.

Om dit praatje goed te funderen had ik vanuit verschillende bronnen een boel data verzameld en die met elkaar in verband gebracht. Op die manier schetste ik een aardig beeld van de hedendaagse situatie met betrekking tot de JS frameworks. Ik concludeer uiteindelijk niet zo gek veel, maar breek wel een lans voor de gedacht dat je niet zomaar een framework in moet zetten, maar dat het nuttig is om eerst te kijken of JS niet zonder meer kan doen wat je wilt.

De presentatie zelf is hier te downloaden. Ik heb ook alle data als csv-bestanden beschikbaar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *