Er is juist méér wet- en regelgeving nodig.

VVD Kamerlid Helma Lodders ziet de groeiende wereldbevolking als een grote kans voor de Nederlandse agrarische sector (Wetgeving remt de broodnodige groei, Trouw 27 mei). Net als de rest van haar partij, de WUR en LTO heeft zij het idee dat de wereldbevolking gevoed moet worden vanuit Nederland en ziet zij de wet- en regelgeving die hier bestaat als een grote belemmering voor dit streven. Nederlandse boeren worden geforceerd om duurder te produceren terwijl de supermarkten hun schappen volzetten met goedkopere, buitenlandse producten. Verwijder deze regels opdat onze eigen boeren net zo goedkoop kunnen produceren als de boeren in Polen en Oekraïne, zo luidt haar conclusie.

Als haar argumentatie hout zou snijden, dan zouden we in Nederland ook kinderarbeid en slavenij kunnen herintroduceren. Onze markt wordt immers ook overspoeld door goedkope iPhones en kledingstukken die in China of India veel goedkoper kunnen worden geproduceerd dan hier. Onze wet- en regelgeving met betrekking tot minimum jeugdloon en sociale zekerheden vormen een belemmering voor ondernemers die best wel met de sweatshops zouden willen concurreren. Dat dit niet gebeurt komt doordat we ons als samenleving niet louter laten leiden door economische overwegingen, maar dat we ook een bepaalde ethiek hanteren. Dat andere landen zich niets van onze mores aantrekken, kan en mag hier niets aan af doen.

Het probleem dat Lodders signaleert kan ook gebruikt worden om te pleiten voor juist méér wet- en regelgeving. Zorg er bijvoorbeeld voor dat die producten uit goedkope landen net zo duur zijn als onze regionale – importheffingen zijn hier het traditionele middel voor. Of, realistischer, start een voorlichtingscampagne, zodat niet langer de vraag gesteld wordt waarom Nederlandse producten zo duur zijn, maar juist waarom die andere zo goedkoop. Net als met het roken of het meer bewegen zou een actieve overheidsbemoeienis hier grote vruchten kunnen afwerpen, zodat de Nederlandse boeren een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product. Dat zelfs de partij van Lodders niet vies is van een dergelijke sterke overheid bewees haar partijgenoot minister Schippers afgelopen november, toen zij een actie begon om mensen te motiveren dagelijks hun vaatdoekje te vervangen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *