Voorrang van links?

De hooggeleerde emeritus professor Oosterhaven beargumenteert dat het beter zou zijn wanneer we in plaats van verkeer van rechts voortaan verkeer van links voorrang zouden verlenen (DvhN, 22 september). Behalve tijdswinst ziet hij hierin ook mogelijke verbeteringen voor de verkeersveiligheid. Dit laatste punt wekt verbazing. Het is immers een gegeven dat een betere doorstroming van

De bouwzucht op Zernike

In zijn Bauen Wohnen Denken beschrijft Heidegger de verhouding tussen bouwen en wonen. Niet elk bouwwerk, zo stelt hij vast, is een woning: een brug, een station of een markthal zijn zeker wel bouwwerken, maar zijn niet bedoeld om te wonen. Maar toch gaat het begrip van wonen verder dan alleen woningen: een ingenieur voelt

Laat de dieren op Zernike met rust

Eindelijk heb ik weer eens een brief geschreven, hoewel de aanleiding niet zo prettig was. Ik hoorde namelijk dat de gemeente had besloten om studenten op Zernike te gaan huisvesten. Omdat ik met name de biotoop die hier is ontstaan waardeer (en dat tevens een interessant verschijnsel vind), raakte dat nieuws me. Waardoor ik onderstaande

Toerisme, god en de Mammon

Naar aanleiding van de voortdurende discussie over het massa-toerisme in Amsterdam (maar wat op zich ook een wereldwijd probleem is), schreef ik een klein stukje dat ingaat op de verhouding tussen het wonen en het toerisme; een stukje dat op 10 augustus in Trouw verscheen. De discussie over het massa-toerisme in Amsterdam gaat fundamenteel over

Zeg maar ‘U’

Naar aanleiding van een column van Rosanne Herzberger in het NRC van 10 juni, schreef ik een klein briefje over het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden. Deze bleek twee keer gepubliceerd te worden: op dinsdag en op zaterdag. Bij de laatste versie van één van de twee spelfouten verwijderd. In de tekst hieronder heb ik voor

Auto is het werkelijke gevaar op de weg

Twintig april stond er een artikel in Trouw dat beschreef dat de fiets een dodelijk vervoersmiddel geworden was. In een reactie daarop beschrijf ik dat het aantal fietsende verkeersslachtoffers (meestal) niet het gevolg is van de fiets, maar juist van het automobielverkeer. Het is een beetje jammer dat de redactie van Trouw heeft gemeend mijn

Slager in ruste Kees Janson

Dertien april stond er een ingezonden brief van Kees Janson, slager in ruste, in Trouw. Hierin reageert hij met name op het idee dat slagers en slachters afgestompte mensen zouden zijn, en beargumenteert hij dat sommige mensen die doden gewoon hun werk doen. Hier heb ik de onderstaande (ongepubliceerde) reactie op geschreven. Een fraaie ingezonden

Herzbergers antropoceen

Rosanne Hertzberger, één van de vaste zaterdag-columnisten van het NRC, schreef in februari een lofzang op het antropoceen (cookie warning). Dat ontlokte mij de onderstaande reactie. Rosanne Hertzberger roemt het antropoceen als een ‘presentatie van formaat’ (NRC 4 februari). Zij noemt het een goede zaak dat mensen nu de dienst uitmaken op de aarde; andere

Ruimtekoloniën

De strip van Anton Dingeman in de Trouw van 29 september ging over de ruimtereizen die Elon Musk binnenkort wil gaan organiseren, met als doel Mars te koloniseren. In de strip kwamen marsbewoners hun beklag doen bij de mensen, omdat ze geen asielzoekers wilden ontvangen. De mensen verdedigden hun kolonisatiedrang door op te merken dat

Taal leert ons nog geen moraal

Als reactie op het nieuwe boek van Frans de Waal betoogden Johan Bolhuis en Marcus Düwell op 24 april in Trouw dat onze moraal geen evolutionaire oorsprong kan hebben. De moraal, zo lijken zij te betogen, hangt samen met de uniciteit van de menselijke taal. In dit opiniestuk, dat een week later in Trouw verscheen,