Technische stukken

Veel van mijn werk gaat over beantwoorden van technische vragen, van studenten of die ik zelf heb geformuleerd. Soms is het interessant om een iets uitgebreider antwoord te geven, of om de zoektocht naar dat antwoord te beschrijven. Deze teksten zijn daar het resultaat van.

Read More

Opinie-stukken

Ik geef gevraagd en (vooral) ongevraagd mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn, wat mensen zouden moeten doen of hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Soms worden deze meningen geplaatst in regionale of landelijke dagbladen. Vaak ook niet.

Read More

Filosofische stukken

In vroeger tijden schreef ik redelijk veel over filosofie. Onder de noemer études philosophiques probeerde ik orde in de wijsgerige chaos te brengen. Die teksten zijn hier terug te vinden.

Read More

EP3: Wat is er mis met TomTom?

Het GPS-navigatiesysteem heeft de manier waarop we autorijden behoorlijk veranderd. Niet langer zijn we voor het vinden van de juist weg afhankelijk van kaarten die vergeten of achterhaald zijn: een vriendelijke vrouwenstem vertelt ons precies waar we naar rechts of naar links moeten en zelfs wanneer we onze bestemming bereikt hebben. Nog even en de

EP2: Schoonheid en wereld

Wat is het dat mij aantrekt in het ene kunstwerk en mij afstoot in het andere? Waarom vind ik de Derde van Mahler geweldig en zet ik de radio uit wanneer Anouk gedraaid wordt? Wat zegt die voorkeur over mij en over de wereld die ik bewoon? Wanneer mij gevraagd wordt waarom ik van Mahler

EP1: Ik ken zien wat het is!

Wanneer Dirk Tweekeerbellen (één van de figuren uit de strips van Hein de Kort) een gallerie voor moderne kunst bezoekt, beklaagt hij er zich over dat er een werk hangt waarvan hij kan zien wat het is. Luid roepend ‘Ik ken zien wat het is, ik ken zien wat het is!’ eist hij zijn geld