Technische stukken

Veel van mijn werk gaat over beantwoorden van technische vragen, van studenten of die ik zelf heb geformuleerd. Soms is het interessant om een iets uitgebreider antwoord te geven, of om de zoektocht naar dat antwoord te beschrijven. Deze teksten zijn daar het resultaat van.

Read More

Opinie-stukken

Ik geef gevraagd en (vooral) ongevraagd mijn mening over hoe dingen zouden moeten zijn, wat mensen zouden moeten doen of hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Soms worden deze meningen geplaatst in regionale of landelijke dagbladen. Vaak ook niet.

Read More

Filosofische stukken

In vroeger tijden schreef ik redelijk veel over filosofie. Onder de noemer études philosophiques probeerde ik orde in de wijsgerige chaos te brengen. Die teksten zijn hier terug te vinden.

Read More

EP13: De vrijgezellenmachine

Het werk  La mariée mise à nu par ses célibataires, même (beter bekend als Large Glass) van Duchamp bestaat uit twee stukken glas die op elkaar gezet zijn. Het bovenste deel, het bruid-domein, bevat een eenzame bruidfiguur die verbonden is met een wolk-achtige structuur. In het onderste deel bevinden zich negen vrijgezellen (door Duchamp aangeduid

EP11: De belevingseconomie

In hun gevierde ‘The Experience Economy’ stellen de economen Pine en Gillmore een nieuw economisch model voor (Pine and Gilmore, 2011). Hun centrale gedachte is dat producten of activiteiten die een economische waarde hebben altijd de neiging vertonen om ‘gecommodificeerd’ te raken. Commodificatie is het proces waarbij de waarde van iets steeds meer wordt uitgedrukt

EP10: De schok van WO1

Deze zomer is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Deze oorlog, met zijn uiteindelijke nadruk op het ingraven van manschappen om zich te verdedigen tegen technologisch gedreven aanvallen, wordt wel de oercatastrofe van de moderne tijd genoemd. Niet alleen omdat hij de opmaat vormde voor de Tweede Wereldoorlog en de gehele uit

EP9: Benjamin en web 2.0

Met de term ‘web 2.0’ introduceerde Tim O’Reilly in 2001 een nieuwe blik op het internet. In het eerste decennium van internet (http is van 1991) werd deze techniek min of meer alleen gebruikt om statische inhoud te delen met de wereld. Het web was feitelijk niet heel veel meer dan een uitgebreide krant of

EP8: Species barrier

In zijn Eating Animals beschrijft Jonathan Saffran Foer de species barrier. Hij doet dit aan de hand van het voorbeeld van Knut, een ijsbeer die in 2006 in de Berliner Zoo geboren werd. Omdat dit de eerste ijsbeer was die in gevangenschap ter wereld kwam, en omdat jonge ijsberen een behoorlijk knuffelgehalte hebben, kon Knut

EP6: Kunst en beïnvloeding

Read this blog in English Veel van de projecten die vanuit de techniek worden uitgevoerd hebben te maken met het veranderen van het gedrag van mensen. Door inzet van bepaalde technieken, zo is de centrale gedachte, worden mensen geconfronteerd met de effecten van hun gedragingen en bedenken ze zich wel twee keer voordat ze zoiets

EP5: De rivier en het kanaal

De rivier Onafhankelijk van menselijk kunnen en ouder dan de oudste culturen volgen de rivieren hun weg. Van hun ontstaan als kleine, snelstromende bergbeekjes tot de machtige delta’s die uitmonden in de wereldzeeën en -oceanen wordt hun vorm en bestaan alleen gedicteerd door de cohesie van het watermolecuul en de zwaartekracht. In hun tendens de

EP4: Over het muzikale kunstwerk

Muziek is een vreemde eend in de bijt van de kunsten. In tegenstelling tot schilder– of beeldhouwkunst of architectuur laat muziek immers geen materiële zaken achter. Een goede uitvoering of een goed concert zijn kunstwerken, maar ze zijn verdwenen zo gauw het concert voorbij is. Er is maar één Mona Lisa, maar elk optreden van