Van alles mis met industrieel voedsel

WUR-hoogleraar Tiny van Boekel vertelt in diverse interviews dat er niets mis in met industrieel geproduceerd voedsel. In deze interviews wordt echter niet duidelijk gemaakt wat hij hiermee bedoelt. In dit opiniestuk, het eerste dat ook daadwerkelijk geplaatst werd, plaats ik wat kritische vragen bij zijn optimistische verhaal. Er is van alles mis met industrieel

Jammer voor Laura en haar vriendinnen

Reactie op het artikel “Waarom ik mijn biologische vrienden niet meer te eten uitnodig” van Laura Baars  in de Trouw van 17 mei 2014. Ik vond dat vandaag bij toeval terug, vandaar dat ik het er nu pas op zet. Jammer voor Laura en haar Vriendinnen Jammer dat Laura van Baars haar bewust etende vriendinnen

Over autoloosheid

De gemakzucht en vanzelfsprekendheid waarmee er van uit wordt gegaan dat je wel een auto zult bezitten, heeft me altijd verbaasd. Zelfs studenten die mij naar Zernike zien fietsen vragen of mijn auto kapot is; blijkbaar is het ook voor een grote groep studenten gebruikelijk om met de auto naar college te gaan – zoals

Honden eten

Een fraaie illustratie afgelopen woensdag in de Leeuwarder Courant (24 juni 2015) van wat Jonathan Saffran Foer in zijn ‘Eating Animals’ met ‘Species barrier’ aanduidt: het eten van honden in delen van China. In dit artikel, voorzien van een schijnbaar gruwelijke foto van hondenkarkassen, wordt gesproken over ‘zeker tienduizenden honden’ die worden ‘afgeslacht ter consumptie’,

Rechten voor dieren betekent plichten voor mensen

In zijn meest recente overdenking argumenteert filosoof Coen Simon tegen het idee om rechten toe te kennen aan dieren (Trouw, 14 december 2013). Blijkens zijn laatste alinea is volgens hem het feit dat het altijd de mens is die eventuele rechten aan de dieren toekent voldoende reden om de dieren deze rechten dan maar helemaal

Er is juist méér wet- en regelgeving nodig.

VVD Kamerlid Helma Lodders ziet de groeiende wereldbevolking als een grote kans voor de Nederlandse agrarische sector (Wetgeving remt de broodnodige groei, Trouw 27 mei). Net als de rest van haar partij, de WUR en LTO heeft zij het idee dat de wereldbevolking gevoed moet worden vanuit Nederland en ziet zij de wet- en regelgeving